O Fonde

Fond Anka

Fond Anka je nadačný fond založený v Komunitnej nadácii Zdravé mesto, ktorá ho spravuje.

Nadačný fond je ideálny spôsob spolupráce s nadáciou pre ľudí s filantropickým cítením. Umožňuje darcovi spojiť svoje meno či meno blízkeho človeka s darovaním, rozhodovať o svojich prostriedkoch, mať nad nimi kontrolu, vidieť, aké konkrétne výsledky boli dosiahnuté vďaka jeho darom, byť v kontakte s obdarovanými, a pritom sa nemusí venovať administratíve.

V Komunitnej nadácii Zdravé mesto je možné na podporu akéhokoľvek verejnoprospešného účelu založiť nadačný fond a používať ho ako svoju vlastnú „privátnu nadáciu“, pomenovať ho. Pričom celú administratívu vedie nadácia. Zakladanie nadačného fondu upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

Prečo komunitná nadácia

Anku poznáme viac ako 15 rokov, ako ženu, ktorá sa zapájala do darcovských a dobrovoľníckych kampaní, stala sa spolupracovníčkou, priateľkou. Poznáme ju profesionálne aj ľudsky, tak isto aj jej manžela Petra. A potrebujú pomoc. V nadácii vytvárame prepojenia medzi tými, čo pomôcť chcú a tými, čo ju potrebujú. Nadačný fond takýmto prepojením je. Vďaka nemu môžu ľudia zo Slovenska aj zo zahraničia jednoducho darovať a my vieme prostriedky poukázať na pomoc Anke bez administratívnych komplikácií. Zároveň ho spravujeme, vedieme účtovne, legislatívne.

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Komunitná nadácia Zdravé mesto (skrátene KNZM) bola založená v roku 1994 ako prvá nadácia komunitného typu v strednej a východnej Európe. Jej poslaním je poznať a prepájať potenciál a potreby komunity s cieľom zvyšovať kvalitu života v okresoch Banská Bystrica a Zvolen.

Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom grantového programu pre občianske iniciatívy a mimovládne neziskové organizácie z regiónu Banská Bystrica – Zvolen; prostredníctvom podpory darcovstva a filantropie a prostredníctvom programov, ktoré prinášajú príležitosť pre vzájomné spoznávanie sa, toleranciu, otvorenosť, prijatie, poznanie miestnej histórie, tradícií a kultúry.

Viac o komunitnej nadácii a jej aktuálnych programoch a projektoch sa dozviete na: www.knzm.sk

Kontaktné údaje:

Komunitná nadácia Zdravé mesto
Komenského 482/21
974 01 Banská Bystrica
IČO: 302 315 31
DIČ: 202 110 9189
Číslo v registri nadácií MV SR: 203/Na-96/90

knzm@knzm.sk, 048/415 60 59
Správkyňa nadácie: Ing. Beata Hirt, bhirt@knzm.sk
 

Slovenčina