parallax background
FOND ANKA
Príbeh Anky Karailievej
Úplne zdravá, veselá, usmiata, vždy pripravená pomáhať iným. Takú sme ju poznali. Anka Karailieva.

Fond Anka


Jej život sa zmenil zo dňa na deň. V marci 2015 prekonala ťažkú podobu zápalu mozgu (encefalitída). Po zápale ostalo len bezvládne telo, zapojené dlhé mesiace na prístroje. Prvý zázrak prišiel, keď rozhýbala svoje dovtedy bezvládne ruky a nohy. Druhý zázrak nastal, keď začala sama dýchať a po 4,5 mesiacoch strávených v nemocnici mohla ísť domov.

Fond Anka


Z medicínskeho hľadiska jej niet pomoci, na nič sa už nelieči. Ostali len trvalé následky: obmedzená pohyblivosť, poškodené niektoré centrá v mozgu, hlavne centrum pamäti a centrum motoriky.

Fond Anka


Život sa s ňou nemazná a hoci prekonala ďalšie tri úrazy a dve náročné operácie, Anka je bojovníčka a pokúša sa o ďalšie zázraky.


Anka pracovala 16 rokov v treťom sektore, hlavne v oblasti občianskej participácie na budovaní demokracie a zapájaní občanov do rozhodovacích procesov v štáte. Anku pozná veľa ľudí po celom Slovensku, ale aj v zahraničí a mnohí ani netušia aký osud ju postretol.

Anka vyžaduje 24 hodinovú starostlivosť. Je úplne odkázaná na pomoc a opateru, predovšetkým svojho manžela Petra. Žijú na samote, uprostred prírody na Pliešovských lazoch. Anka poberá invalidný dôchodok a jej manžel príspevok na opatrovanie, čo sú jediné ich príjmy a to častokrát nepostačuje.

A tu prichádza šanca pre nás všetkých, ktorí ju poznáme, ale aj pre tých, ktorí majú potrebu nezištne pomáhať. Spoločne s jej manželom jej môžeme vytvárať také životné podmienky, ktoré zmierňujú jej traumu a hlavne vytvárajú impulzy pre jej ducha, vedomie a mozog, aby sa mnohé funkcie mozgu obnovovali.

Anka vždy bola spoločenská, komunikatívna a aj dnes potrebuje sociálny kontakt. Ak máte záujem sa o Anke dozvedieť viac, pomôcť priamo alebo sa jej pripomenúť z minulosti, môžete kontaktovať jej manžela, môžete Anke napísať mail, či dohodnúť návštevu a prísť Anku pozrieť.


Mail: peter@fondanka.sk
Telefón: +421 905 832 489

Finančný príspevok cez PayPal

Ak ste Anku nepoznali, ale máte potrebu jej pomôcť finančným darom, Komunitná Nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici zriadila pre tento účel registrovaný fond s názvom „Fond Anka“. Viac o fonde sa dozviete tu. Môžete prispieť jednorazovo, alebo pravidelnou platbou mesačne na účet Fondu Anka cez portál Ľudia ľuďom: .

DAROVAŤ CEZ PORTÁL

alebo bankovým prevodom na "Fond Anka" podľa nasledujúcich pokynov:

VS: 119
KS: 0558
Do správy pre prijímateľa: Fond Anka
ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951

O Anke

Anka vyštudovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, učiteľský smer: matematika-fyzika. Po škole nastúpila učiť na Gymnáziu J.Hronca v Bratislave. Následne prišla rodina, deti, materská.

Od 1998 pracovala v treťom sektore. 16 rokov spolupracovala s Chuckom Hirt, najprv v Národnom demokratickom inštitúte, nasledovalo Centrum komunitného organizovania Občania v akcii, ktoré zakladalo občianske iniciatívy po celom Slovensku. Anka koordinovala iniciatívy v Banskej Bystrici Občiansku iniciatívu Podlavice očami Podlavičanov a Občiansku iniciatívu Za dôstojnú Radvaň. Manažovala aj Banskobystrické združenie neziskových organizácií.

Chuck Hirt:
"Bola to pre mňa česť spolupracovať s Ankou počas celého obdobia. Bola talentovaná, sympatická, pracovitá, spoľahlivá kolegyňa, plná života a radosti. Obdivoval som na nej jej schopnosť pomôcť každému, s kým sa stretla a robila to vždy najlepšie ako vedela. Teraz ona a jej rodina potrebujú našu pomoc."

Fond Anka


Nasledovalo dlhé obdobie medzinárodnej spolupráce pri vymieňaní skúsenosti z budovania demokracie v krajinách bývalého socialistického bloku a prepájanie na neziskové organizácie zo západnej Európy, bola koordinátorkou medzinárodných sieti CEECN a CEBSD.


Fond Anka

Jaro Huba:
„Anku som poznal vždy pozitívne naladenú a ochotnú pomáhať kedykoľvek. Nielen v Podlaviciach dokázala svojim pozitivizmom a empatiou osloviť množstvo ľudí, ktorí sa neskôr dali dohromady a spoločne naštartovali veľa dobrých zmien v komunite. Doteraz sme priatelia a máme byť právom na čo hrdí. Teraz Anka potrebuje nás, našu pomoc, našu energiu. Verím, že ju dokážeme spoločne nájsť a pomôžeme jej aj manželovi Petrovi!"

Fond Anka

Posledné dva roky okrem práci v treťom sektore učila na základnej škole v Pliešovciach.


Vždy v pohybe, v prírode, v lete milovala plávanie v rybníku, v zime bežkovanie.


Fond Anka


Anka vždy vravievala: „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím“. A tak sa snažila aj žiť. Zdravo, veselo, aktívne. 20 rokov sa zdokonaľovala v cvičení jogy, každý deň si našla čas na túto svoju obľúbenú aktivitu a posledné roky učila jogu aj ako cvičiteľka.


Fond Anka

parallax background

To, čo sa Anke stalo je neskutočná náhoda. Pravdepodobnosť ako vyhrať eurojackpot. Táto zákerná forma encefalitídy okamžite zabíja až 40% pacientov, zvyšok ostáva s ťažkým postihnutím do konca života. Vďaka svojej kondícii, sile a zdraviu, ktoré Anka mala, dokázala toto vírusové ochorenie prežiť.

Manžel Peter:
„Jediné, čo môžem je vytvárať Anke čo najlepšie podmienky, aby i napriek jej stavu vedomia, vnímania svojho okolia a pamäti sa cítila bezpečne, aby stále vedela, že ju máme všetci radi.“

Je lepšie byť v pozícii toho, kto pomáha, ako v pozícii toho, kto pomoc potrebuje.


Ak chcete pomôcť Anke nejakou formou priamo, kontaktujte jej manžela Petra.

Mail: peter@fondanka.sk
Telefón: +421 905 832 489

Finančný príspevok cez PayPal

Ak chcete pomôcť Anke finančným príspevkom, využite registrovaný fond s názvom „Fond Anka“. Viac o fonde sa dozviete tu. Môžete prispieť jednorazovo, alebo pravidelnou platbou mesačne na účet Fondu Anka cez portál Ľudia ľuďom: .

DAROVAŤ CEZ PORTÁL

alebo bankovým prevodom na "Fond Anka" podľa nasledujúcich pokynov:

VS: 119
KS: 0558
Do správy pre prijímateľa: Fond Anka
ČSOB: SK83 7500 0000 0040 0844 4691
Slovenská sporiteľňa: SK77 0900 0000 0003 0294 3100
Tatrabanka: SK08 1100 0000 0026 2609 8141
VÚB: SK91 0200 0000 0035 7842 3951

Všetky vyzbierané prostriedky budú odovzdané Anke a jej manželovi Petrovi.
Všetkým Vám z celého srdca ďakujeme za Vašu podporu, pomoc a finančné príspevky.
Fond Anka
Slovenčina